Wydawca treści Wydawca treści

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

 

 

 

BIURO NADLEŚNICTWA

Nadleśniczy     Wiesław Rymszewicz

 

 

 

Zastępca nadleśniczego                                  Andrzej Zawiałow


Główny księgowy                                          Stanisława Linhard


Inżynier nadzoru                                            Krzysztof Wróbel,  Anita Giłka

I. Dział Gospodarki Leśnej

Starszy referent d/s. Ochrony Lasu i Ochrony przyrody Anna Krakiewicz
Starszy Specjalista SL d/s. Stanu Posiadania            Anna Palma-Barczewska

Specjalista d/s. hodowli lasu, szkółkarstwa               Andrzej Czesnowski
Specjalista SL d/s. administrowania SILP, edukacji leśnej i utrzymania turystycznego   Paweł Puziarski
Starszy Specjalista d/s. Użytkowania lasu i Marketingu    Krzysztof Malinowski
 Specjalista d/s zamówień publicznych i użytkowania lasu   Jakub Krakiewicz

Starszy referent d/s. ochrony ppoż i łowiectwa  Małgorzata Czaplewska

II. Dział Księgowości

Specjalista ds. finansowych                               Teresa Chociej-Krakus
Księgowa                                                             Sandra Szumny

Księgowa                                                Karolina Pawlak-Bidna
Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych       Halina Szymańska         

Księgowy                                                      Remigiusz Kalinowski

III. Dział Administracyjno – Gospodarczy
Sekretarz w Nadleśnictwie Łobez                          Halina Żabińska
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych                        Anna Synowiec

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych                       Bożena Dąbkiewicz

Starszy referent ds. administracyjnych                                   Agnieszka Tymoszczuk

 IV. Dział Kadr

Specjalista ds. pracowniczych                         Irena Pawlusińska

 V. Straż leśna


Komendant Straży Leśnej                      Jarosław Tomkiewicz

Strażnik Leśny                                             Hubert Nadolny

VI. Pracownicy fizyczni

Kierowca-magazynier                              Zbigniew Jurczyk

Kierowca-konserwator                             Janusz Szymański

Robotnik Leśny                                          Waldemar Pelczar

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. LEŚNICTWO ŁOBŻANY                                      Leśniczy:  Ryszard Sola

                                                                           Podleśniczy:  Martin Drogosz


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. LEŚNICTWO KARWOWO                         
      Leśniczy: Rafał Stępień

                                                                          Podleśniczy: 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. LEŚNICTWO UNIMIE                                
      Leśniczy:  Dariusz Barczewski

                                                                          Podleśniczy: Aron Wolsza


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. LEŚNICTWO STRZMIELE                             
Leśniczy:  Katarzyna Gawlik-Walczak

                                                                        Podleśniczy:  Michał Raczyński


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. LEŚNICTWO ORLE                                        
Leśniczy: Sławomir Podgórski

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. LEŚNICTWO ZWIERZYNEK               
            Leśniczy: Jan Szymko

 

                                                                          Podleśniczy: Tomasz Szwala
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. LEŚNICTWO ZAGÓRZYCE                    
       Leśniczy: Bogdan Miłek

                                                                       Podleśniczy: Krystyna Wydmuch-Wyszyńska


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. LEŚNICTWO BONIN                                     
Leśniczy:
Adam Szulc

                                                                       Podleśniczy: Barbara Mazur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. LEŚNICTWO ROGÓWKO               
            Leśniczy: inż. Sławomir Pers

                                                                      Podleśniczy: Marcin Zaremba

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. LEŚNICTWO WĘGORZYNO     
                 Leśniczy: Tomasz Czakański

                                                                       Podleśniczy: Leszek Giłka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. LEŚNICTWO GINAWA                 
              Leśniczy: mgr inż. Marcin Garczyński

                                                                       Podleśniczy: Jerzy Teszka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. LEŚNICTWO IŃSKO            
                       Leśniczy: Krzysztof Gawlik

 

                                                                     Podleśniczy:  Arkadiusz Lorek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. LEŚNICTWO STORKOWO          
             Leśniczy:  Mirosław Okapiec

                                                                     Podleśniczy:  Krzysztof Woźny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. LEŚNICTWO WINNIKI          
                    Leśniczy:  Maciej Dobrzaniecki

                                                                     Podleśniczy: Kondrad Bidny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. SZKÓŁKA LEŚNA       
                            Leśniczy:  Joanna Litwa-Stępień