Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Łobez
Nadleśnictwo Łobez
091 397 40 64 ,091 397 40 63
091 397 65 66

ul. Bema 15

73-150 Łobez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadleśniczy
Oktawian Dudziak
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Barczewski
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.311
Główny Księgowy
Stanisława Linhard
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.611
Sekretarz Nadleśnictwa
Halina Żabińska
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.671
Inżynier Nadzoru
Anita Giłka
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew. 219
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Wróbel
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.220

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Krakiewicz
Specjalista SL d/s. Ochrony Lasu i Ochrony przyrody
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 333
Anna Palma-Barczewska
Starszy Specjalista SL d/s. Stanu Posiadania
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 337
Małgorzata Czaplewska
Specjalista SL d/s. ochrony ppoż i łowiectwa
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 334
Paweł Puziarski
Specjalista SL d/s. administrowania SILP, edukacji leśnej, utrzymania turystycznego, rzecznik Nadleśnictwa Łobez
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 571
Krzysztof Malinowski
Starszy Specjalista d/s. Użytkowania lasu i Marketingu
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 335
Jakub Krakiewicz
Specjalista d/s zamówień publicznych i użytkowania lasu
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 336
Andzej Czesnowski
Specjalista SL d/s. hodowli lasu, szkółkarstwa
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 332

Dział Finasowo-Księgowy

Teresa Chociej-Krakus
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 612
Sandra Szumny
Księgowa
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 614
Karolina Pawla-Bidna
Księgowa
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 615
Halina Szymańska
Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 613
Remigiusz Kalinowski
Księgowy
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 616

Posterunek Straży Leśnej

Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew.
Jarosław Tomkiewicz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 606778197
Hubert Nadolny
Strażnik Leśny
Tel.: 668837310

Stanowisko d/s Pracowniczych

Marta Sadłowska
P.O Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 131

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Halina Żabińska
Sekretarz w Nadleśnictwie Łobez
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 671
Bożena Dąbkiewicz
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 672
Anna Synowiec
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 100
Agnieszka Tymoszczuk
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.673