Web Content Display Web Content Display

Certyfikat PEFC

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowane w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.


Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PL PEFC-17/0618-18 ważny jest do dnia 13 listopada 2020 roku

 

Resources to get