Asset Publisher Asset Publisher

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

 

 

 

BIURO NADLEŚNICTWA

Nadleśniczy     Wiesław Rymszewicz

 

 

 

Zastępca nadleśniczego                                  Andrzej Zawiałow


Główny księgowy                                          Stanisława Linhard


Inżynier nadzoru                                            Krzysztof Wróbel,  Anita Giłka

I. Dział Gospodarki Leśnej

Specjalista d/s. Ochrony Lasu i ochrony przyrody         Jakub Krakiewicz
Starszy Specjalista SL d/s. Stanu Posiadania            Anna Palma-Barczewska

Specjalista d/s. hodowli lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa   Barbara Dudziak
Specjalista SL d/s. administrowania SILP, edukacji leśnej i utrzymania turystycznego   Paweł Puziarski
Starszy Specjalista d/s. Użytkowania lasu i Marketingu    Krzysztof Malinowski
Starszy Specjalista d/s zamówień publicznych i użytkowania lasu   Oktawian Dudziak                  
Specjalista ds. Użytkowania lasu i Ochrony PPoż Andrzej Czesnowski

II. Dział Księgowości

Specjalista ds. finansowych                               Teresa Chociej-Krakus
Starszy księgowy                                                Barbara Kowalczyk
Starszy księgowy                                                Barbara Lenkiewicz
Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych       Halina Szymańska         

Księgowy                                                      Edyta Anusik

III. Dział Administracyjno – Gospodarczy
Sekretarz w Nadleśnictwie Łobez                          Halina Żabińska
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych                        Irena Pawlusińska

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych                       Bożena Dąbkiewicz

Starszy referent ds. administracyjnych                                   Agnieszka Tymoszczuk

 IV. Dział Kadr

Specjalista ds. pracowniczych                         Lucyna Tymoszczuk

 V. Straż leśna


Komendant Straży Leśnej                      Jarosław Tomkiewicz

Strażnik Leśny                                             Hubert Nadolny

VI. Pracownicy fizyczni

Kierowca-magazynier                              Zbigniew Jurczyk

Kierowca-konserwator                             Janusz Szymański

Robotnik Leśny                                          Waldemar Pelczar

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. LEŚNICTWO ŁOBŻANY                                      Leśniczy:  Ryszard Sola

                                                                           Podleśniczy:  Martin Drogosz


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. LEŚNICTWO KARWOWO                         
      Leśniczy: Rafał Stępień

                                                                          Podleśniczy: Krzysztof Koladyński


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. LEŚNICTWO UNIMIE                                
      Leśniczy:  Dariusz Barczewski

                                                                          Podleśniczy: Aron Wolsza


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. LEŚNICTWO STRZMIELE                             
Leśniczy:  Katarzyna Gawlik-Walczak

                                                                        Podleśniczy:  Michał Raczyński


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. LEŚNICTWO ORLE                                        
Leśniczy: Sławomir Podgórski

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. LEŚNICTWO ZWIERZYNEK               
            Leśniczy: Jan Szymko

 

                                                                          Podleśniczy: Tomasz Szwala
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. LEŚNICTWO ZAGÓRZYCE                    
       Leśniczy: Bogdan Miłek

                                                                       Podleśniczy: Krystyna Wydmuch-Wyszyńska


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. LEŚNICTWO BONIN                                     
Leśniczy: Marian Kopka

                                                                       Podleśniczy: Adam Szulc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. LEŚNICTWO ROGÓWKO               
            Leśniczy: inż. Sławomir Pers

                                                                      Podleśniczy: Marcin Zaremba

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. LEŚNICTWO WĘGORZYNO     
                 Leśniczy: Tomasz Czakański

                                                                       Podleśniczy: Leszek Giłka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. LEŚNICTWO GINAWA                 
              Leśniczy: mgr inż. Marcin Garczyński

                                                                       Podleśniczy: Jerzy Teszka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. LEŚNICTWO IŃSKO            
                       Leśniczy: Krzysztof Gawlik

 

                                                                     Podleśniczy:  Arkadiusz Lorek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. LEŚNICTWO STORKOWO          
             Leśniczy:  Mirosław Okapiec

                                                                     Podleśniczy:  Krzysztof Woźny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. LEŚNICTWO WINNIKI          
                    Leśniczy:  Maciej Dobrzaniecki

                                                                     Podleśniczy: Kondrad Bidny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. SZKÓŁKA LEŚNA       
                            Leśniczy:  Joanna Litwa-Stępień