Wydawca treści Wydawca treści

Jedno dziecko - jedno drzewo w gminie Łobez

12.10.2019 w Łobzie odbyła się akcja sadzenia drzewek w ramach akcji "jedno dziecko jedno drzewo".

 Rodzice, którym w tym roku urodziło się dziecko, mogli upamiętnić to ważne w ich życiu wydarzenie poprzez zasadzenie drzewa. Wraz z maluszkami na łobeskim skwerku będą rosły buki zwyczajne . Każde drzewko opatrzone zostało tabliczką z imieniem i datą urodzenia dziecka. Na zakończenie,  rodzice i ich pociechy otrzymali pamiątkowy certyfikat i przytulankę. Gratulacje składał również Burmistrz Łobza.

Skłusowany żubr

W środę 25 września br. ok. godz. 15.00 Nadleśnictwo Łobez otrzymało od mieszkańca pobliskiej wsi Bonin informację o martwym żubrze leżącym w lesie na terenie leśnictwa Rogówko.

 

KOMUNIKAT

Nadleśnictwo Łobez informuje niniejszym, iż z dniem 07.10.2019 r. pracownik Nadleśnictwa Łobez któremu Prokuratura Rejonowa w Łobzie postawiła zarzuty popełnienia czynu z art. 181 §1 k.k. został usunięty ze Służby Leśnej oraz rozwiązano z nim umowę o pracę w trybie przewidzianym w art. 52 kodeksu pracy.

09.10.2019

 

KOMUNIKAT


Po otrzymaniu 1 października br. oficjalnej informacji od Prokuratury Rejonowej w Łobzie, potwierdzamy, że osobą, której postawiono zarzuty w związku z bezprawnym zabiciem żubra i pozyskaniem jego tuszy, jest jeden z leśniczych zatrudnionych w Nadleśnictwie Łobez. Według informacji prokuratury, podejrzany przyznał się do winy i zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. 
     Niezależnie od wskazania przez prokuraturę, że podejrzany popełnił ten czyn w związku ze swoją działalnością myśliwego, to ciężko naruszył on w ten sposób również obowiązki pracownika Służby Leśnej i nadleśnictwa, utracił nienaganną opinię oraz sprzeniewierzył się misji Lasów Państwowych. Dodatkowo próbował on wykorzystać swoje stanowisko służbowe, by ukryć popełniony czyn i zatrzeć jego ślady poprzez niepowiadomienie przełożonych o tym, że okoliczni mieszkańcy zgłosili mu odnalezienie zastrzelonego żubra w lesie. 
   Dlatego, niezależnie od toczącego się postępowania i ewentualnego przyszłego prawomocnego wyroku, nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez zawiesił podejrzanego w pełnieniu obowiązków służbowych i podjął działania zmierzające do wydalenia go ze Służby Leśnej oraz rozwiązania z nim stosunku pracy w trybie przewidzianym w art. 52 Kodeksu pracy.

 

01.10.2019

KOMUNIKAT

 

W środę 25 września br. ok. godz. 15.00 Nadleśnictwo Łobez otrzymało od mieszkańca pobliskiej wsi Bonin informację o martwym żubrze leżącym w lesie na terenie leśnictwa Rogówko.

Pracownicy nadleśnictwa natychmiast zgłosili to w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie, a następnie wraz z policjantami i świadkiem odnaleźli zwierzę. Niestety, oględziny na miejscu, a w kolejnym dniu sekcja potwierdziły, że żubr został zastrzelony z broni palnej. Sprawca wyciął z ciała zwierzęcia kawał mięsa. 

    Nadleśnictwo niezwłocznie powiadomiło o tym fakcie Stowarzyszenie Dzika Zagroda – Żubry Zachodniopomorskie, które opiekuje się okolicznym stadem, od którego najprawdopodobniej odłączyło się zwierzę, a także Państwową Straż Łowiecką, Straż Leśną i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie. Czynności w sprawie prowadzi i udziela wszelkich informacji KPP w Łobzie. 
   Jesteśmy zszokowani tym bezmyślnym aktem kłusownictwa. Zabicie żubra to nie tylko przestępstwo z art. 181 § 1 kodeksu karnego, ale przede wszystkim niepowetowana strata wyrządzona przyrodzie. Dzięki ogromnej pracy i wysiłkom hodowlanym leśników, przyrodników i wielu pasjonatów oraz nakładom finansowym Lasów Państwowych, mamy dziś w Polsce blisko 1900 tych wspaniałych zwierząt i ich populacja stale się powiększa – mimo że praktycznie wyginęły one w początku lat 20. Jest to jeden z nielicznych gatunków na świecie, których status na Czerwonej Liście IUCN poprawił się z zagrożonego (EN) na narażony (VU), ale wciąż o ich przyszłość trzeba bardzo dbać. Smuci nas utrata każdego żubra nawet z przyczyn naturalnych lub hodowlanych. Zabicia „króla polskich lasów” dla mięsa po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć.

    Nadleśnictwo Łobez potępia to barbarzyństwo i liczy na jak najszybsze ustalenie przez Policję sprawcy, który powinien ponieść wszelkie konsekwencje swojego czynu.

27.09.2019

 

 

 


Jedno dziecko - jedno drzewo - Zaproszenie


Listy intencyjne w ramach akcji jedno dziecko jedno drzewo

Kolejne listy intencyjne dotyczące współpracy przy akcji „Jedno dziecko, jedno dziecko” podpisał Andrzej Szelążek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z Burmistrzami Łobza i Węgorzyna z terenu Nadleśnictwa Łobez.

W ramach akcji „Jedno dziecko - jedno drzewo” mieszkańcy gmin, którym urodziło się dziecko w terminie od stycznia do sierpnia 2019 r., będą mogli posadzić drzewko upamiętniające to ważne dla nich wydarzenie, jakim są narodziny dziecka. Drzewka, z imienną tabliczką zostaną posadzone na przełomie września i października tego roku w miejscach wskazanych przez gminy.

Korzystając ze spotkania Andrzej Szelążek Dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wręczył oraz przedstawił podczas spotkaniu swoją publikację pt.Dzieci Wojny Historie Prawdziwe ocalić od zapomnienia.

zapraszamy do wzięcia udziału w akcji


SprzątaMy podsumowanie akcji

Dnia 20 września 2019 roku  SP nr 3 im. Adama Mickiewicza i Nadleśnictwo Łobez zorganizowało kolejną akcję proekologiczną w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY. 

 

Żeby pokazać mieszkańcom Łobza, że nie tylko można, a nawet trzeba dbać o otoczenie klasa VIII d z wychowawcą p. Agnieszką Żuk udała się na ulicę Łoźnicką, aby posprzątać przyległy las. Czekał tam na nich przedstawiciel Nadleśnictwa i wieloletni współorganizator akcji ekologicznych p. Paweł Puziarski oraz towarzyszył mu podleśniczy Aron Wolsza. Po krótkiej pogadance zostały rozdane worki i rękawiczki, a uczniowie zabrali się do ciężkiej pracy. Śmieci było naprawdę dużo. Cała akcja przebiegła bez zakłóceń, a praca została solidnie wykonana.

 

 


Największy prawdziwek roku 2019

Nadleśnictwo Łobez ogłasza konkurs na największego „prawdziwka" (borowik szlachetny) znalezionego w łobeskich lasach. Konkurs trwać będzie od 19 września do 31 października.

Nadleśnictwo Łobez ogłasza konkurs na największego „prawdziwka" (borowik szlachetny) znalezionego w łobeskich lasach.  Konkurs trwać będzie od 19 września  do 31 października. Znalazcy  proszeni są o wizytę wraz z okazem w Nadleśnictwie Łobez (Bema 15, Łobez) celem zważenia oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej. W przypadku problemów z dotarciem do Nadleśnictwa prosimy o przesłanie wyraźnego zdjęcia dokumentującego wagę borowika na adres lobez@szczecin.lasy.gov.pl wraz z danymi kontaktowymi. Decydującym kryterium  oceny będzie waga „prawdziwka". Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.  Jednocześnie zachęcamy do udziału w grzybobraniach, które oprócz  niekwestionowanych emocji dostarczą także niezapomnianych spotkań z przyrodą łobeskich lasów.

 


Największy prawdziwek roku 2015

Nadleśnictwo Łobez ogłasza konkurs na największego „prawdziwka" (borowik szlachetny) znalezionego w łobeskich lasach. Konkurs trwać będzie od 10 sierpnia do 31 października.

Nadleśnictwo Łobez ogłasza konkurs na największego „prawdziwka" (borowik szlachetny) znalezionego w łobeskich lasach.  Konkurs trwać będzie od 10 sierpnia  do 31 października. Znalazcy  proszeni są o wizytę wraz z okazem w Nadleśnictwie Łobez (Bema 15, Łobez) celem zważenia oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej. W przypadku problemów z dotarciem do Nadleśnictwa prosimy o przesłanie wyraźnego zdjęcia dokumentującego wagę borowika na adres lobez@szczecin.lasy.gov.pl wraz z danymi kontaktowymi. Decydującym kryterium  oceny będzie waga „prawdziwka". Ranking będzie można śledzić na stronie http://www.lobez.szczecin.lasy.gov.pl/. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.  Jednocześnie zachęcamy do udziału w grzybobraniach, które oprócz  niekwestionowanych emocji dostarczą także niezapomnianych spotkań z przyrodą łobeskich lasów.

 


Obchody 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę.

80 lat temu doszło do zbrojnej napaści ZSRR na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską (co nastąpiło 1 września 1939 roku). Oficjalnym pretekstem agresji były niezgodne z prawdą informacje o rozpadzie państwa polskiego i ucieczce rządu, a także konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnią Polskę Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską za nieobowiązujące, bo zawarte z nieistniejącym państwem. Z tego powodu odmawiano np. wziętym do niewoli polskim żołnierzom statusu jeńców wojennych.

 

Lokalne uroczystości odbyły się na Cmentarzu Komunalnym w Łobzie. Delegacja Nadleśnictwa Łobez wzieła udział w uroczystościach i złożyła kwiaty oddając cześć wszystkim ofiarom tych tragicznych wydarzeń.


Jedno dziecko - jedno drzewo

Pilotażową akcję sadzenia „Jedno dziecko - jedno drzewo” rozpoczęli leśnicy ze szczecineckiej dyrekcji Lasów Państwowych.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie akcja została zapoczątkowana 14 maja br. sadzeniem w Cerkwicy (teren Nadleśnictwa Gryfice). Sadzenie odbyło się w ramach uczczenia jubileuszu 95-lecia istnienia PGL LP. Posadzonych zostało 95 dębów, w tym: jeden Dąb niepodległości – poświęcony przez Papieża Franciszka, jak również dęby posadzone przez rodziców nowonarodzonych dzieci.

 

Założenia ogólne akcji:

  • Upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii Polski i Lasów Państwowych, w tym jubileuszu 95-lecia istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - znakiem pamięci będą drzewa, sadzone przez rodziców, którym urodziło się dziecko w terminie od stycznia do końca sierpnia br.
  • Projekt będzie realizowany w nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w terminie: wrzesień/październik br.
  • Drzewka będą sadzone na terenach poza lasami należących np. do samorządów.

 

Do akcji przystapiły gminy: Łobez, Węgorzyno.

Formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę przesyłać na adres Nadeśnictwa Łobez lub skany na lobez@szczecin.lasy.gov.pl


SprzątaMy Las z Prezydentem

Nadleśnictwo Łobez zaprasza do udziału w szlachetnej akcji sprzątania lasu. 

 

W najbliższy piątek, 20 września, odbędzie się zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę akcja „SprzątaMY Las”. W każdym z 430 nadleśnictw na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

Zapraszamy na stronę www.lasy.gov.pl, gdzie dzięki specjalnej zakładce #sprzątaMY i przygotowanej w niej aplikacji mapowej każdy łatwo odnajdzie najbliższe mu biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy.

   Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej. Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.

 

Planowana akcja Nadleśnictwa Łobez odbedzie się w miejscowości Łobez o godzinie 11:00, zbiórka przy ulicy Łoźnickiej.

Więcej o akcji pod nr. tel 915790945, 882087283.

W załączeniu mapka z lokalizacją wydarzenia.  

 

Materiały do pobrania


Dożynki powiatowe w Radowie Małym

7 września wspólnie z Nadleśnictwem Resko mielismy zaszczyt uczestniczyć w powiatowych dożynkach zorganizowanych w Radowie Małym.

Podczas kilku godzin pobytu Nasze stoisko odwiedziły tłumy gości. Zorganizowaliśmy wiele konkursów dla najmlodszych uczestników oraz sporo łamigłówek dla osób nieco starszych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Otrzymaliśmy także wiele słów wsparcia dotyczących dzialalności Lasów Państwowych.

Nasze stoisko cieszylo sie ogromnym zainteresowaniem.

Do zobaczenia za rok!!!


Wizyta w domu dziecka

W dniu 06.12.2013 r. pracownicy Nadleśnictwa Łobez odwiedzili wychowanków domu dziecka w Łobzie.

W dniu 06.12.2013 r. pracownicy Nadleśnictwa Łobez odwiedzili wychowanków domu dziecka w Łobzie. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. A ze względu na fakt, że były to mikołajki z lasu do dzieci przybył także Święty Mikołaj.

 

 


Przerwany Marsz

02. września o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie, emerytowani pracownicy Nadleśnictwa Łobez wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa uczestniczyli w akcji „Przerwany Marsz”.

Intencją wydarzenia było , żeby w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, młode pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny, udali się do szkół na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.

 

Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku, niejednokrotnie odbierając im życie. Wchodząc do szkół/klas razem z młodym pokoleniem pokażą i udowodnią, że ich poświęcenie, ich dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne. Dzięki temu, że oni wytrwali, dzisiaj młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

 

Czwórka emerytowanych pracowników Nadleśnictwa Łobez poprzez uczestnictwo w apelu rozpoczynającym rok szkolny, dała świadectwo wytrwałości i niezłomności dla młodego pokolenia Polaków. Przedstawicielka Polskiego Związku Sybiraków w Łobzie Mirosława Bednarczyk opowiedziała uczestnikom apelu o problemach życia i okrucieństwach wojny, których doświadczali często bardzo młodzi ludzie.

 

W uroczystościach uczestniczyli :

Pani Mirosława Bednarczyk

Pan Stanisław Mila

Pan Stanisław Rataj

Pan Tytus Rakowiecki


Przerwany Marsz

Nadleśnictwo Łobez zaprasza do wzięcia udziału w akcji Przerwany Marsz.

Intencją jest to, żeby 2-go września 2019, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, młode pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny, udali się do szkół na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. 

 

Szczegóły na stronie:  https://www.przerwanymarsz.pl/         


Spotkanie w ramach obchodów Ińskiego Lata Filmowego

13 sierpnia w ramach programu Ińskiego Lata Filmowego odbyło się spotkanie uczestników festiwalu z leśnikami z Nadleśnictwa Łobez. Podczas spotkania dyskutowano o wielu zagadnieniach związanych z gospodarka leśną oraz pracą lesników. Odbył sie także pokaz wabienia jeleni oraz gry na sygnałówce mysliwskiej. Na koniec uczestnicy zostali obdarowani przewodnikami turystycznymi aby samodzielnie poznawać krajobrazy leśne. Do zobaczenia za rok.


Zmiana na stanowisku Nadleśniczego. Nadleśnictwa Łobez

29.07.2019 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez. Dotychczasowego Nadleśniczego Wiesława Rymszewicza zastąpił Oktawian Dudziak. Życzymy powodzenie na nowym stanowisku pracy.

Apel

Apelujemy, że nadal utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe lasów oraz licznie występują pożary, które są niejednokrotnie spowodowane przez nieumyślne lub umyślne działania ludzi.

 

 

Nadleśnictwo prosi o rozwagę i ostrożność podczas spędzania czasu i wypoczynku na terenach leśnych.


ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR – ALARMUJ !!!
998 – STRAŻ POŻARNA 112 – NUMER ALARMOWY
694-457-186 – Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w Nadleśnictwie Łobez


Lekcja o lesie

Dnia 05.06.2019r. w Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie odbyła się prelekcja dla najmłodszych uczniów prowadzona przez dwójkę podleśniczych z Nadleśnictwa Łobez Weronikę Kamińską i Adama Kranc. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji o zawodzie leśnika, pracy w nadleśnictwie, a także warunków jakie trzeba spełnić by zostać pracownikiem Lasów Państwowych. Prelekcja miała na celu zwrócenie  szczególnej uwagi na właściwe zachowanie w lasach i konieczność ich ochrony. Podleśniczowie zaprezentowali wiele przedmiotów niezbędnych w pracy leśnika, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ogromną atrakcją dla uczniów okazał się zrzut jelenia. Każdy mógł uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania, a także otrzymał drobny upominek w postaci leśnych odblasków.


Nadleśnictwo Nowogard Mistrzem!!! W składzie dwóch pracowników Nadleśnictwa Łobez

11.05.2019 r. w Kłodawie odbył się Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Szczecinie.

Turniej rozegrany został w dwóch fazach: grupowej i pucharowej. Rozgrywki w fazie grupowej prowadzone były zgodnie z systemem rozgrywek opartych na tabeli Bergera, czyli „każdy z każdym”. W zawodach udział wzięło łącznie 12 drużyn, które zostały podzielone na 2 grupy.

Grupa I:

Nadleśnictwa: Kliniska, Goleniów, Trzebież, Głusko, Rzepin, Skwierzyna

Grupa II:

Nadleśnictwa: Resko, Kłodawa, Chojna, Ośno Lubuskie, Rokita, Nowogard

Rywalizacja pomiędzy drużynami, była na bardzo wysokim poziomie, w końcu było o co walczyć!

Z fazy grupowej Nadleśnictwo Nowogard wyszło z pierwszego miejsca. W ćwierć finałach, mecz rozegraliśmy z Nadleśnictwem Skwierzyna, natomiast w pół finałach walczyliśmy z Nadleśnictwem Rzepin.

Ostateczny „bój” o Puchar Dyrektora RDLP w Szczecinie stoczyliśmy z gospodarzami turnieju – Nadleśnictwem Kłodawa. Pomimo ogromnego zmęczenia, obie drużyny walczyły do końca. Nikt nie odpuszczał! Jednak zwycięstwo odniosła Nasza drużyna, wygrywając 2:1 w setach!

Skład drużyny Nadleśnictwa Nowogard:

Marcin Rapa (koszulka nr 3)

Marek Kaczmarek (koszulka nr 4)

Martin Drogosz (koszulka nr 9) Nadleśnictwo Łobez

                                 Jakub Krakiewicz (koszulka nr 7)Nadleśnictwo Łobez

 Krzysztof Haberski (koszulka nr 1)

Bartłomiej Duda ( (koszulka nr 2)

Wojciech Czekalski ( koszulka nr 8)

  Tadeusz Olborski ( koszulka nr 10)

Sandra Pietruszewska ( koszulka nr 6)

  Anita Adler ( koszulka nr 5)

Pracownicy Nadleśnictwa Łobez byli wyróżniającymi się zawodnikami w drużynie „Mistrzów” grając wszystkie 8 zwycięskich meczów. Dziękujemy Nadleśnictwu Nowogard za zaproszenie do drużyny oraz stworzenie świetnej atmosfery podczas całego turnieju.

Nadleśnictwu Kłodawa dziękujemy za niezapomniane wrażenia, a pozostałym drużynom gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów!


Największy „prawdziwek” roku 2016

Nadleśnictwo Łobez ogłasza konkurs na największego „prawdziwka" (borowik szlachetny) znalezionego w łobeskich lasach. Konkurs trwać będzie od 15 lipca do 31 października.

Nadleśnictwo Łobez ogłasza konkurs na największego „prawdziwka" (borowik szlachetny) znalezionego w łobeskich lasach.  Konkurs trwać będzie od 15 lipca  do 31 października. Znalazcy  proszeni są o wizytę wraz z okazem w Nadleśnictwie Łobez (Bema 15, Łobez) celem zważenia oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej. W przypadku problemów z dotarciem do Nadleśnictwa prosimy o przesłanie wyraźnego zdjęcia dokumentującego wagę borowika na adres lobez@szczecin.lasy.gov.pl wraz z danymi kontaktowymi. Decydującym kryterium  oceny będzie waga „prawdziwka". Ranking będzie można śledzić na stronie http://www.lobez.szczecin.lasy.gov.pl/. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.  Jednocześnie zachęcamy do udziału w grzybobraniach, które oprócz  niekwestionowanych emocji dostarczą także niezapomnianych spotkań z przyrodą łobeskich lasów.